שתי סטודנטים באוניברסיטה מתחילים להתחרמן ולהזדיין באמצע הסיפרייה