פרופסור לאנגלית מעניש תלמידה בלונדינית טיפשה והיא נהנית מזה