חברה שלו מזדיינת בבית מרקחת עם הרוקח מבלי שהוא ישים לבד ואז הוא מתפוצץ